Ulighed på skemaet

Verdensklasserne har i dag haft søjledag om emnet ulighed i Danmark og USA.

Dagen startede med et interessant oplæg ved ph.d. Mads Elkjær fra Syddansk Universitet med centrale pointer fra hans forskning om politisk og økonomisk ulighed i de to lande.

Derefter arbejdede eleverne på tværs af årgangene sammen om et miniprojekt, der mundede ud i en fælles diskussion af ulighedsproblematikken fra forskellige politiske standpunkter.

Alt i alt – en spændende og lærerig dag med møder og samarbejde på tværs af årgangene.