Undervisning om lørdagen

Undervisning i weekenden? Hvad er nu det for noget?

Fredag aften mødte godt 100 forventningsfulde elever op til RG Talent. RG Talent er et spændende tilbud til alle elever på Rungsted Gymnasium som enten har et talent eller gerne vil afprøve deres talent inden for et spændende fagområde.

Undervisningen i weekenden blev både varetaget af gymnasiets egne lærere og oplægsholdere ude fra:

Dissektion af dyr – alt fra kylling – fisk – rotter til rådyr. Holdet havde desuden besøg af en dyrlæge som bl.a også lærte de fremmødte at sy dyr sammen.

Sprog – fransk – tysk og spansk på forskellige niveauer med nye kreative indlæringsøvelser – musik og lege til at fremme såvel sprogforståelse som mundtlig sproganvendelse.

Eksamenssæt – både skriftligt og mundtligt for at klæde de studerende bedst muligt på til de forestående terminsprøver samt den endelige eksamen. Også her var der besøg udefra i form af en franskmand som causerede om fransk gastronomi og samtale med eleverne og på de andre hold var der besøg af ældre elever der kunne fortælle om hvorledes det er at gå til eksamen i faget.

En dejlig weekend med læring, sjov og fællesspisning.