Vejledningscenter

På Rungsted Gymnasium har vi et Vejledningscenter, hvortil der er tilknyttet fire studievejledere og en coach samt to Læse- og skrivevejledere og en Matematikvejleder.

I Vejledningscenteret har vi fokus på at hjælpe den enkelte elev med at gennemføre gymnasiets på bedst mulig vis, både fagligt og socialt. Alle klasser har tilknyttet en Studievejleder og en Studieleder (faglærer med en “klasselærerfunktion). Det er altid muligt for den enkelte elev at lave en aftale med den respektive studievejleder, som kan kontaktes via lectio eller mail.

Studievejledningen 19/20 

Studievejleder  1g (GF-hold)  2g  3g 
SB  6,8  2.b, 2.v, 2.z  3.b, 3.k, 3.v 
KR  1,2  2.a, 2.k  3.a, 3.f 
Le  5,7  2.f, 2.m  3.i, 3.z, 
KW  3,4,9  2.c, 2.d, 2.x  3.c, 3.d, 3.x