Dimission

Vigtig info om COVID-19

Orientering til elever og forældre om retningslinjer på Rungsted Gymnasium, september 2020.

(Opdateret den 14. september 2020)

Formålet med denne skrivelse er at orientere om, hvordan vi fortsat forebygger smittespredning af coronavirus/COVID-19 på Rungsted Gymnasium. Orienteringen er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens ”Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge” af 25. maj 2020 samt de retningslinjer fra Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen, der er gældende pr. 1. august 2020 (dateret 19. juni 2020).

Fælles ansvar

Det er vigtigt, at alle tager del i det fælles anvar. På RG vil vi gerne iværksætte de nødvendige tiltag, sådan at vi gør, hvad vi kan for at smitte ikke spredes yderligere. Vi vil gerne passe på skolens elever (og familier), ligesom vi gerne vil passe på skolens medarbejdere, som hver dag møder mange elever og som fortsat trygt skal kunne komme på arbejde.

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger (som opdateres løbende) kan læses her.

På Rungsted Gymnasium er det ledelsens opgave at sikre konkrete, forebyggende tiltag, i forhold til hygiejne og adfærd, rengøring, fysisk indretning, afstand, mad og måltider, opmærksomhed/reaktion på sygdomstegn og beskyttelse af særlige risikogrupper.

Det er dog en fælles opgave for alle på Rungsted Gymnasium at praktisere god hygiejne og fornuftig adfærd ved at følge de til hver en tid gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen for at forebygge smittespredning af COVID-19.

 

Grundelementer i forebyggelse af smittespredning er i prioriteret rækkefølge:

1. Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus

2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter

3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer

 

Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd er:

– Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.

– Host eller nys i dit ærme.

– Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.

– Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på skolen/arbejdspladsen.

– Hold afstand og bed andre tage hensyn.

– Brug mundbind i særlige situationer (et krav i skolebussen fra tirsdag d. 18/8 og i den kollektive trafik fra lørdag d. 22/8.).

 

Fysisk afstand og reduceret kontakt

Pr. 1. august 2020 er udgangspunktet at undervisningen på Rungsted Gymnasium er normal. Kun i særlige tilfælde overgår vi til nødundervisning. Det kan fx være i tilfælde af konstateret smitte, hvor myndighederne og ledelsen vurderer, at den fysiske undervisning i en periode skal lukkes ned (helt eller delvist).

Retningslinjerne for fysisk kontakt er:

Elever og medarbejdere skal fortsat have et begrænset antal kontakter og holde min. 1 meters afstand til andre.

Det vil sige:

·      Hold mindst 1 meters afstand til andre (beregnes fra næsetip til næsetip)

·      Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte. Fx bør der være 2 meters afstand mellem lærere og den forreste række i klasselokalet (hvis muligt), mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem eleverne, fx på fællesarealer. Ved sang/råb holdes der også 2 meters afstand.

I klassen / i klasserummet kan vi fravige den generelle anbefaling om at holde minimum 1 meters afstand mellem elever, jf. Sundhedsstyrelsens generelle vurdering og Undervisningsministeriets retningslinjer pr. 1. august 2020. Dette kræver dog, at vi alle har særlig fokus på god hygiejne herunder håndhygiejne samt er gode til at begrænse antallet og varigheden af ansigt-til-ansigt kontakter.

Adfærd på skolen.

Det gælder endvidere på RG at:

·      De store trapper er gjort ensrettet

·      Alle holder til højre på gangene

·      Alle pauser tilstræbes at holdes udendørs, så længe vejret tillader det

·      Alle afspritter hænder ved ankomst til skolen (personale møder alle elever med håndsprit foran RG hver morgen fra kl. 08), men elever skal selv huske at spritte hænder hver gang, de træder ind på skolen.

·      Alle spiser udenfor ved frokost, eller spiser i eget klasselokale (med undtagelse af elever, der har haft undervisning i Sciencefløj/musik/billedkunst, de spiser i fællessalen ved angivne borde.)

·      Vi opfordrer til at elever undgår håndtryk, kindkys, og kram – og begrænser den fysiske kontakt

·      Sport og idrætsaktiviteter gennemføres med opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedr. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

 

God håndhygiejne

o Alle skal vaske hænder med vand og flydende sæbe/bruge håndsprit, når I kommer ind på skolen

o Udføre hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer fx mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning og efter host/nys.

o Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, og før håndtering af madvarer.

o Anvende spritservietter eller håndsprit, når man ikke er i nærheden af vand og sæbe, fx på ture.

o Husk god hosteetikette fx host i ærmet. Ved host i papirlommetørklæde eller hænder vaskes eller afsprittes hænder bagefter.

 

Kontaktpunkter og rengøring

o Undgå at dele tablets og computere. Hvis der deles, skal der vaskes hænder før og efter brug af andres tablets og computere. Der kan anvendes spritservietter til rengøring.

o Rengøring og desinfektion af borde og kontaktpunkter vil ske 2 gange dagligt (fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge/håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter m.v.) Al rengøring foretages af skolens rengøringspersonale.
o Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes, inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt. I alle lokaler og fællesområder er der overfladesprit og håndsprit.

 

 

Brug af mundbind

Sundhedsstyrelsen har udvidet sine anbefalinger om brug af mundbind til et krav i den kollektive trafik. Vi har også krav om mundbind i skolebussen, vi udleverer det til elever i den første uge, hvis man ikke selv har med.

Læs mere her:

https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/krav-om-mundbind-i-den-kollektive-trafik-og-saerlige-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko

 

 

Håndtering af sygdom/symptomer

o  Hvis du får symptomer på COVID-19, så bliv hjemme og giv besked til lærer OG på kontoret (Gymnasiet@Rungsted-gym.dk) til sekretærer (eller ring til skolen 45 86 33 11).  Er du blevet syg med COVID-19 symptomer udenfor skolens åbningstid, så skriv til Ruth Kirkegaard på rk@rungsted-gym.dk eller vicerektor Christina Lindeman på  cl@rungsted-gym.dk.

 

o Man skal betragte sig som værende syg, hvis man oplever symptomer på COVID-19 sygdom, også ved milde symptomer. De typiske symptomer er ondt i halsen, muskelsmerter og evt. tør hoste, feber og hovedpine. Man skal sørge for at blive testet hurtigst muligt.

 

o Hvis du får symptomer i løbet af skoledagen, skal du tage hjem med det samme og give besked til din lærer. Brug om muligt mundbind straks du får symptomer. Mundbind udleveres på kontoret i sådanne særlige situationer. Straks du er kommet hjem, skal du give besked til skolens kontor / Ruth Kirkegaard/ Christina Lindeman besked.

 

o Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger om isolation og smitteopsporing, hvis du bliver syg. Læs mere her https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Smitteopsporing-hos-naere-kontakter

 

o Du skal give skolen øjeblikkelig besked, hvis du testes positiv for COVID-19 med henblik på stillingtagen til fjernundervisning, og skolen skal sikre informationen til dine nære kontakter (herunder klasse og dine lærere på skolen). Skolen modtager altid rådgivning fra Sundhedsstyrelsen i sådanne situationer.

 

o Bliv hjemme indtil 48 timer efter de sidste symptomer.

 

o Hvis du er i særlig risiko eller bor sammen med en, der er i særlig risiko, skal du følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, klik her

 

For at understøtte de forskelige anbefalinger hænger der plakater på skolen, der skal minde os om Sundhedsstyrelsen anbefalinger, læs her

Ved ethvert tvivlsspørgsmål omkring COVID-19, så kontakt gerne myndighedernes hotline https://www.sst.dk/da/corona/hotline

– ligesom Ruth Kirkegaard og Christina Lindeman kan kontaktes.

 

Fravær og nødundervisning

Hvis du er hjemme pga. mistanke om smitte med Covid-19 og venter på at blive testet eller venter på et testsvar, vil du blive tilbudt nødundervisning. Du skal derfor ikke være nervøs for fravær og af den grund møde op i skolen, hvis du har symptomer eller er syg.

Nødundervisningen erstatter den almindelige undervisning, og hvis du følger nødundervisningen, får du ikke fravær. Det gælder både hvis du venter på testsvar eller er testet positiv for Covid-19, men følger nødundervisningen.

Er du for syg til at deltage i nødundervisningen pga. Covid-19 skal du skrive Covid-19 som årsag til dit fravær.

Nødundervisning skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning. For elever der er hjemme kan nødundervisningen gives i form af fjernundervisning eller virtuel undervisning. Undervisningen kan omfatte egen læring i hjemmet efter anvisning fra læreren ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Undervisningen kan også indebære, at du får hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra din underviser.

Er du i tvivl om noget, må du endelig skrive til os på mail: gymnasiet@rungsted-gym.dk eller komme forbi kontoret.

På vegne af medarbejdere og ledelse på RG,

Med venlig hilsen

Ruth Kirkegaard (rektor) – mail: rk@rungsted-gym.dk

Christina Lindeman (vicerektor), mail: cl@rungsted-gym.dk