Dimission

Virksomhedsøkonomi B

I virksomhedsøkonomi beskæftiger du dig med virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.

I faget virksomhedsøkonomi lærer du at klarlægge og behandle de grundlæggende økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomheds bæredygtighed. Du lærer at se på hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi, og du lærer også at bruge erhvervsøkonomisk teori på udvalgte økonomiske modeller og at forklare modellernes forudsætninger og egenskaber.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med:

  • Virksomhed og samfund
  • Virksomhedens strategi
  • Økonomiske informationer om virksomheden
  • Økonomisk analyse af virksomheden
  • Økonomiske beslutninger i virksomheden
  • Planer, budgetter og kontrol i virksomheden

Undervisningen veksler mellem forskellige skriftlige og mundtlige arbejdsformer. Den indeholder bl.a. arbejde med øvelser ud fra afgrænsede virksomhedsøkonomiske problemer, arbejde med cases samt et projektforløb.

Eksamen
B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og en skriftlig prøve

Faget kan indgå som adgangskrav på nogle videregående uddannelser
Virksomhedsøkonomi på enten B- eller A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har virksomhedsøkonomi.

Du kan også tage faget senere som supplering, fx løfte fra B- til A-niveau. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor fx virksomhedsøkonomi A er et adgangskrav. Læs mere om regler for gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.