A-LYMPIADEN

A-lympiaden er en matematikkonkurrence, hvor hold á 4 elever skal besvare en opgave i den indledende konkurrence i Danmark. Opgaven er en matematisk problemstilling og sat i en realistisk kontekst.

Konkurrencen foregår på én enkelt skoledag, og her skal eleverne igennem en hel masse opgaver, som udmunder i en rapport, hvor der er forklaringer og illustrationer af deres fund.

Den næste konkurrence er fredag den 2. december.

Læs mere om A-lympiaden på http://alympiade.dk/