BESØG OS

Vi byder indenfor gymnasiet til besøgsdage for elever i 9. og 10. klasser samt efterskoler. Går du i 8. klasse har du og din klasse mulighed for at komme på introkursus. Vi byder også indenfor for 10.klasses-brobygningshold og endelig har vi den mandag 16. januar 2023 den store Orienteringsaften. Læs mere herunder.  

victor lærer. engelsk fag. rungsted gymnasium. besøgsdage. nordsjælland. besøg os.

BESØG OS 2023-2024

TILMELD DIG BESØGSDAGE

Kom og besøg Rungsted Gymnasium, når vi byder dig velkommen til besøgsdage i december, januar og februar. Her bliver du klogere på din fremtidige uddannelse.

Du vil blive budt velkommen af vores elevambassadører, som vil vise dig rundt på skolen og fortælle om deres hverdag som gymnasieelever på Rungsted Gymnasium.

Besøgsdagen starter kl. 8.30 og slutter kl. 14 alle dage, og Rungsted Gymnasium giver frokost til alle besøgselever.

Du skal huske at medbringe papir, blyant og computer!

Hvis du kommer med offentlig transport, vil vi gøre dig opmærksom på, at vi har en gratis skolebus. Bussen starter i Fredensborg og stopper på Humlebæk station, Nivå station, Holmegårdscenteret og Kokkedal station.

Hvis du bliver syg eller forhindret, skal vi bede dig om at blive hjemme og orientere vores kontor kl. 8 på telefon: 4586 3311 eller på mail: [email protected]

Lærer underviser ved tavlen. Rungsted Gymnasium.

8. KLASSE INTROKURSUS

I GYMNASIET FOR EN DAG

Introkurser er for dig og dine klassekammerater, der inden for et år eller to skal overveje og vælge ungdomsuddannelse.

På Rungsted Gymnasium byder vores elevambassadører jer velkommen, når I kommer kl. 8.30. De vil vise dig og dine klassekammerater rundt på skolen, og samtidig fortælle om deres hverdag som gymnasieelever på Rungsted Gymnasium.

Selv undervisningsdagen er tilrettelagt specielt til dig og din klasse, der vil blive ført ind gymnasiets fag og arbejdsmetoder. Nogle fag er generelle for STX, og disse fag har alle elever uanset studieretning. Det gælder fx dansk, samfundsfag, matematik, engelsk, oldtidskundskab og idræt. Du vil også blive præsenteret for fag og studieretninger, som er helt særlige for Rungsted Gymnasium: Innovation, spansk, virksomhedsøkonomi eller vores engelsksprogede studieretninger som fx Global Politics & Economy og Global Science. Du kan læse om mere vores studieretninger via forsiden på hjemmesiden.

Dagen slutter kl. 11.30 – og husk at medbringe blyant/pen, papir og computer.

Vi glæder os til at dig og din klasse!

Lærer smiler og underviser. Rungsted Gymnasium.

10. KLASSES BROBYGNING

I GYMNASIET FOR EN DAG

I løbet af efteråret får du som 10. klasseelev mulighed for at opleve hverdagen som gymnasieelev på Rungsted Gymnasium i din brobygningsklasse.

Du vil undervejs i dit brobygningsforløb møde mange af gymnasiets fag og arbejdsmetoder. Nogle fag er generelle for STX, og disse fag har alle elever uanset studieretning. Det er gælder fx samfundsfag, matematik, engelsk, oldtidskundskab og idræt (kræver ikke idrætstøj denne dag).

Du vil også blive præsenteret for fag og studieretninger, som er helt særlige for Rungsted Gymnasium: innovation, spansk, virksomhedsøkonomi eller vores engelsksprogede studieretninger fx Global Politics & Economy eller Global Science. Du kan læse mere om vores studieretninger på forsiden af hjemmesiden.

Når du møder op den første dag, vil du blive budt velkommen af vores elevambassadører, som vil vise dig rundt på skolen og fortælle om deres hverdag som gymnasieelever på RG, inden undervisningen starter. På Rungsted Gymnasium er skemaet delt op i moduler af 90 minutters varighed. Du skal huske at medbringe papir, blyant og computer!

Hvis du kommer med offentlig transport, vil vi gøre dig opmærksom på, at vi har en gratis skolebus. Bussen starter på Humlebæk st. og stopper i Nivå st., Holmegårds-centeret og Kokkedal st.

Vi glæder os til at møde dig og din brobygningsklasse!

Piger griner og har det sjovt. Rungsted Gymnasium.

Orienteringsaften på RG

Den 15. januar 2024 åbner vi dørene op for forældre og kommende elever på vores årlige orienteringsaften.

Dine fremtidige muligheder
ELEVER LAVER FORSØG. RUNGSTED GYMANSIUM
RG TALENT
elever i lufthavnen. rungsted gymnasium. rg abroad
RG ABROAD
elever fremlægger. rungsted gymnasium
RG UDVALG
PIGE FREMLÆGGER FOR KLASSE. RUNGSTED GYMNASIUM. SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
RG ELEVRÅD
PIGER HJÆLPER HINANDEN. fag på engelsk. RUNGSTED GYMANSIUM
RG LEKTIECAFE
piger hygger sig i timen. studieretninger. rungsted gymnasium. cambridge engelsk
FAG PÅ ENGELSK
regler og politikker - fraværsregler - orienteringsaften
STUDIERETNINGER

@rgrungstedgymnasium