Vi tager ansvar!

 

Fælles kodeks for afholdelse af fester, cafeer, studieture og andre sociale arrangementer på ungdomsuddannelser.

Følgende gymnasier står sammen:

Borupgaard Gymnasium, Espergærde Gymnasium & HF, Frederiksværk Gymnasium og HF, Gladsaxe gymnasium, Greve gymnasium, Himmelev Gymnasium, Roskilde Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Rysensteen Gymnasium, Rungsted Gymnasium, Tårnby Gymnasium og HF, Virum Gymnasium og Ørestad Gymnasium

Baggrund
Som led i det generelle dannelsesprojekt vi udfører på gymnasierne, afvikler gymnasierne forskellige arrangementer med både et fagligt, dannende og socialt aspekt. Det være sig studieture, musikcafeer og fester. Disse skal være inkluderende og foregå i en ånd af fællesskab.

Alle skal kunne være med og bidrage. Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor sætter gymnasierne gennem nærværende fælles kodeks ensartede rammer, der sikrer, at netop fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på gymnasierne.

Vi vil med dette kodeks sætte rammer for, at der kan afvikles sociale aktiviteter med begrænset indtagelse af alkohol, på en måde så det harmonerer med dansk kultur og omgangsformer.

Kodeks
Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på gymnasiet. Kun ved særlige aktiviteter, som er nævnt herunder, dispenseres der.

Fester og cafeer
Der afvikles højst 5 fester årligt på gymnasierne samt en afsluttende studenterbegivenhed. Skoleåret indledes med en karensperiode for arrangementer med indtagelse af alkohol, og første fest ligger således tidligst ultimo september.

Derudover afholdes cafeer og andre former for performance (teater, musical og lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol.

Vedrørende fester gælder i øvrigt
– Alle gymnasiefester er lukkede fester kun for gymnasiets elever
– Der er altid ansvarligt personale til stede ved fester og andre arrangementer
– Gratis vand er altid tilgængeligt ved gymnasiets arrangementer
– Elever der ved ankomsten til eller ved deres adfærd ved festen viser at have indtaget for meget alkohol vil blive hjemsendt
– Den enkelte skole kan teste eleverne ved indgangen og sende dem hjem ved en promille på mere end 0,5
– Sendes elever hjem fra fester, sker det ved kontakt til hjemmet
– Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester. Dog kan der ved middagen ved gallafest og ved studentermiddag efter eksamen udskænkes vin.

Det er kun ved ovenstående typer arrangementer, der udskænkes alkohol.

Som led i arbejdet indsamles af sekretariatet i Gymnasiefællesskabet årligt informationer om vores arrangementer herunder særligt fester, som gøres tilgængeligt for aftalens partnere og debatteres på relevante møder.

Det forventes i øvrigt, at aktiviteter uden for skolen, som eleverne er del af og hvor de fremstår som repræsentanter for gymnasiet, afvikles sobert og ordentligt. Gymnasierne er ikke ansvarlige for adfærd i disse sammenhænge, men påtager sig et ansvar som oplysende partnere, ved at forsøge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig adfærd.

Gymnasierne søger særligt gennem oplysning, at påvirke elevers indbyrdes kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v. så denne kommunikation bliver så inkluderende som muligt og udtrykker, at alle er velkomne i fællesskabet.

Aftalen
Alle gymnasier har ved deres underskrivelse af nærværende kodeks valgt at offentliggøre dette på egen hjemmeside, samt indarbejde bestemmelserne i gymnasiets studie- og ordensregler. Tilsvarende informeres alle forældre om kodekset, så ingen er i tvivl om det ansvar, vi påtager os i forhold til ungdomskulturen, og det ansvar forælder og elever selv har.

På hjemmesiden signaleres deltagelse i initiativet ved, at gymnasiet bruger fremsendte logo med teksten: Vi tager ansvar! Alle gymnasier forpligter sig til at anvende fremsendte logo. Nærværende beskrivelse af elementerne i kodekset linkes der til.

Kodeks tages op til revision årligt såvel mellem partnere som internt på gymnasierne. Ethvert gymnasium vælger selv løbende, om man ønsker at være en del af initiativet. Udtrædelse meddeles skriftligt til Gymnasiefællesskabet i Roskilde.