LÆR NYT MED RG TALENT

Styrk dit talent. Vi ønsker at alle elever udnytter deres potentiale optimalt. Derfor prioriterer vi at give ekstra tilbud til alle, der ønsker faglige udfordringer og viden, som rækker ud over den daglige undervisning, og som vil yde en ekstra indsats. Vi deltager i en række forskellige eksterne talentprogrammer, hvoraf nogle har særlige optagelseskrav. Men vi udbyder også vores helt egne “Lær nyt-forløb”, som er åbne for alle interesserede elever. Derudover opfordrer vi vores elever til at deltage i forskellige talentkonkurrencer.