Dimission

RG Talent

På Rungsted Gymnasium er det et ønske, at alle elever udnytter deres potentiale optimalt. Derfor prioriterer vi at give ekstra tilbud til alle de elever, der ønsker faglige udfordringer og viden, som rækker ud over den daglige undervisning, og som vil yde en ekstra indsats. Vi deltager i en række forskellige eksterne talentprogrammer, hvoraf nogle har særlige optagelseskrav, men udbyder også vores helt egne talentforløb, som er åbne for alle interesserede elever. Derudover opfordrer vi vores elever til at deltage i forskellige talentkonkurrencer.

 

EKSTERNE TALENTPROGRAMMER

ATU

Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) er et ekstra tilbud til de dygtigste gymnasieelever, som gerne vil lære mere i fællesskab med andre videbegærlige unge.

Det er et talentprogram, der kører fra midt 1.g til midt 3.g. I forløbet vil du som elev møde mange forskellige faglige udfordringer og forskellige undervisningsformer, bl.a. forelæsninger og oplæg på universitetsniveau samt workshops inden for humaniora, samfundsfag og naturvidenskab. Samtidig er der mulighed for at få et fantastisk netværk.

Hvert år efter grundforløbet er slut, og 1g.-eleverne er begyndt i deres studieretning, bliver muligheden for at komme med i ATU udbudt. Skolen vælger blandt ansøgerne, hvem der skal sendes videre til ATU-udvælgelse. Rungsted Gymnasium har hvert år 6-8 elever, der starter på ATU.

Læs mere om ATU:

Kontaktperson

Brian Dupont Larsen,
bd@rungsted-gym.dk

 

Science Talenter

Science Talenter i Sorø udbyder forskellige talentforløb til gymnasieelever, der har en særlig interesse eller evne indenfor matematik og naturvidenskab, og som har viljen og lysten til at gøre en ekstra indsats.

Rungsted Gymnasium er medlem af Science Talenter, og som elev på RG har du derfor mulighed for at komme med på forskellige talentprogrammer, der finder sted i Sorø.

Læs mere om Science Talenter:

Kontaktperson
Michael Frellesvig Boss,
mf@rungsted-gym.dk

 

Forskerspirer

Projekt Forskerspirer er et tilbud til alle gymnasieelever i 2.g., der har en forsker i maven, og som brænder for en idé, de gerne vil udforske.

Det specielle ved dette talentprojekt er, at du bliver tilknyttet en forsker fra et universitet. Forskeren fungerer som vejleder i arbejdet med at udforske ens idé. Projektet afsluttes med, at du afleverer en synopsis til et forskningsprojekt. Du kan lave projekter inden for alle fagområder, og hvert år kåres en vinder inden for kategorierne naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og sundhedsvidenskab.

Læs mere om Forskerspirer:

Kontaktpersoner

Michael Frellesvig Boss
mf@rungsted-gym.dk

Rikke Andersen
ra@rungsted-gym.dk

 

RG TALENT –
INTERNE TALENTPROGRAMMER

RG TalentWorkshops 

RF Talent er vores helt eget program, der hvert år udbyder et væld at tilbud til elever, der ønsker lidt ekstra i hverdagen. Vi udbyder workshops i alt – lige fra at blive bedre til at skrive i samfundsfag til at lære om fraktaler i matematik – og det er vores egne dygtige lærere, som står for undervisningen, eventuelt suppleret af gæstelærere og foredragsholdere udefra.

Workshopsene finder sted hvert år; et forløb i efteråret og et andet i foråret, og de er åbne for alle. Der er ingen krav om et særligt fagligt niveau, men en forventning om vilje og lyst til at lære mere.

Se den seneste folder fra RG Talent her:

Kontakt talentkoordinatorerne

Rikke Andersen
ra@rungsted-gym.dk

&

Michael Frellesvig Boss
mf@rungsted-gym.dk

 

Cambridge Advanced Exam (CAE)

Vi tilbyder Cambridge Advanced Exam for de elever, der fx ønsker at læse på universitetet, studere i udlandet udmærke sig på jobmarkedet. CAE er anerkendt internationalt af universiteter og virksomheder. Ved beståelse af eksamen får du et eksamenscertifikat, der er direkte adgangsgivende til mange udenlandske universiteter.

CAE er en del af Cambridge universitet og er et særskilt fag, som ligger udenfor den ordinære undervisning. Undervisningen foregår på engelsk og klæder dig på til at kunne tage den skriftlige eksamen. Eksamenen består af fire hoveddele, hvor du testes i læsefærdighed, lytteevne, skriftlige kommunikation og sprogfærdighed.

Undervisningen er gratis, men for at aflægge eksamenen skal du selv betale et gebyr på 2400 kr.

Se mere om CAE:

Kontakt

Maria Ahmed
ma@rungsted-gym.dk

 

 

TALENTKONKURRENCER

Georg Mohr

Georg Mohr er en konkurrence, der har til formål at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de dygtigste elever med opgaver, som i sværhedsgrad ligger ud over det, de møder i den daglige undervisning.

Der er flere runder af Georg Mohr. De indledende runder foregår på skolen i efteråret og vinteren, og du skal kvalificere dig for at gå videre til næste runde. Hvis du efter anden runde har opnået nok point, kan du blive inviteret med til et vinderseminar og herfra kvalificere dig til internationale matematikkonkurrencer.

Læs mere om Georg Mohr:

Kontakt
Simone Gravlund Nielsen,
sg@rungsted-gym.dk