Eksamen

I finder information om eksamen på undervisningsministeriets hjemmeside. Her finder I kalendere og oversigter for gymnasiale uddannelsers prøver og eksamen. Der er en prøvekalender, administrativ kalender og censorudvekslingsplaner. Opens external link in new windowKlik her:

Gymnasiet gennemfører terminsprøver i marts måned for 2.g og 3.g’ernes skriftlige eksamensfag og årsprøver for 1.g og 2.g’erne i maj og juni måned. Prøverne vil fremgå af Lectiokalenderen.Opens external link in new window Klik her:

Japansk Selvstuderende

På Rungsted Gymnasium udbyder vi som det eneste gymnasium i Danmark japansk som fremmedsprog. Vi tilbyder også, at elever, der ikke går på gymnasiet, kan gå til eksamen i japansk som selvstuderende. Som selvstuderende skal man til både skriftlig og mundtlig eksamen på samme vilkår som elever, der følger undervisningen på gymnasiet.

Man kan tilmelde sig eksamen i japansk som selvstuderende ved at kontakte skolens kontor. Fristen for tilmelding som selvstuderende til sommereksamen er d. 10 februar.

Når man er tilmeldt som selvstuderende, er der ikke undervisning i faget, men det forventes at man selv sætter sig ind i det stof, man skal til eksamen i. Læreren fra Rungsted Gymnasium, der vil stå for eksamen, vil efter tilmeldingsfristen orientere om, hvilket materiale der skal bruges til at forberede sig til eksamen.