Dimission

RG Abroad

RG Abroad gør det muligt at få to ugers undervisning på et skoleophold hos en af vores seks samarbejdspartnere ude i verden. Læs herunder om RG Abroad, læs folderen og ansøg evt. om økonomisk støtte herunder.

> RG Abroad folder
> Søg om økonomisk støtte til RG Abroad

Hvad er RG Abroad

Et spændende tilbud til dig, der har mod på unikke sociale, faglige og personlige udfordringer som supplement til alt den spændende undervisning, vi til dagligt tilbyder her på RG.

Destinationerne dækker til sammen alle de seks sprog, der undervises i på RG. Målet er, at den enkelte elev får en faglig og social oplevelse, der efterfølgende bidrager til at nuancere og kvalificere udbyttet af studentereksamen både for den rejsende elev og for resten af klassen, som kan trække på de erfaringer, g oplevelser og det netværk den pågældende elev tager med hjem til RG.

Vi udbyder i øjeblikket følgende …

Se den opdaterede liste på:
RG Abroad folder 2022-23

 

      

 

Kriterier for optagelse på RG Abroad:

  • Robusthed: Modenhed til at stå på egne ben i et fremmed land og læringsmiljø
  • Sprogligt: Eleven skal søge en global udfordring, der harmonerer med de sprog eleven har hjemme på RG samt have de nødvendige faglige forudsætninger herfor
  • Studieegnethed: Eleven skal vurderes faglig stærk nok til at undvære den normale undervisning på RG i rejseperioden og stadig være i stand til at gå til eksamen på samme vilkår som klassens øvrige elever hjemme på RG.

Eleverne skal selv betale for rejsen og alle udgifter i forbindelse med turen. Skolen vil dog stille et antal stipendier på kr. 3.000-8.000 til rådighed for elever, der gerne vil på studieophold, men som ikke er i stand til selv at finansiere det fulde beløb.

Desuden opfordrer vi kraftigt til, at eleverne selv søger diverse fonde og legater. Men det er vigtigt at søge i god tid!

Hvert år i løbet af marts måned kommer der en RG Abroad brochure med årets tilbud og praktiske oplysninger omkring pris, ansøgningsprocedure etc. Se øverst på siden.

Kontakt RG Abroad Koordinatorer 

Randi Sabroe
rs@rungsted-gym.dk

Cecilie Græsholt
cg@rungsted-gym.dk