RG ELEVRÅD

Vi er stolte af at have et meget aktivt elevråd. Vi har på skolen en målsætning om at inddrage eleverne i mange af skolens vigtige beslutninger, idet vi mener, at det er en del af almen dannelse at indgå i demokratiske sammenhænge. Du bliver fx hørt, når der skal laves ombygninger, etableres talentakademi og skabes faglige sammenhænge i studieretningerne.