Ansøgning om afholdelse af feriefridage

    Generelt om feriefridage:
    Når ansøgningen om feriefridage er godkendt, flytter læreren selv de berørte undervisningstimer via Lectio.