Introturen styrker elevernes fællesskab

Introturen er de nye elevers allerførste møde med deres egne grænser og deres nye kammeraters grænser. Det er 24 timer, hvor de skal samarbejde om at opbygge en beboelig lejr. Turen ryster eleverne sammen i deres grundforløbsklasse og skal sikre, at de har et godt netværk på hele skolen i alle tre år på gymnsiet.