Elever lærer og kigger på tavle. Rungsted Gymnasium. kontakt og info. ordblindhed

ORDBLINDHED

På Rungsted Gymnasium kan du få adgang til IT-hjælpemidler samt ekstra tid til eksamen (ordblindepakken), når du er ordblind. Hvis du er konstateret ordblind fra folkeskolen, vil vi meget gerne vide det. Måske har du allerede oplyst det i dine ansøgningspapirer til gymnasiet, hvis ikke – så skriv en mail til studiesekretær Annette Jeppesen: [email protected].

Screening og ordblindetest

Vi screener alle for læse- og skrivefærdigheder og ordblindhed i grundforløbet. Denne screening varetages af skolens læse- og skrivevejledere. Efter screeningen får du en kort samtale med en læse- og skrivevejleder om dit resultat, hvis vi mener, at der er grundlag for at teste dig for ordblindhed. Den nationale ordblindetest kræver et samtykke fra dig/dine forældre. Læse- og skrivevejlederne udleverer samtykkeerklæringen til ordblindetesten.

Efter ordblindetesten vil dit behov for støtte blive udredt af vores læse- og skrivevejledere. De vil indstille dig til en ordblindepakke, der indeholder IT hjælpemidler og mulighed for ekstra tid til prøver og eksamen, hvis du ønsker det. Du bliver indkaldt til et møde omkring alt det praktiske.

Ordblindepakken

For at anvende ordblindepakken med it-hjælpemidler på Rungsted Gymnasium skal du samtidig acceptere, at dine faglærere bliver orienteret omkring din ordblindhed. På den måde er der mulighed for at tage højde for ordblindheden inden for dine fags rammer i den daglige undervisning, herunder anvende og træne med de hjælpemidler, som kan benyttes til prøver og eksamen. Desuden kan du ansøge om forlænget tid til prøver og eksamen.
Sammen med din læse- og skrivevejleder på Rungsted Gymnasium udfylder du Aftale for brug af ordblindepakke (IT-hjælpemidler, forlænget tid til prøver/eksamener og faglærerorientering).

Støtteformer

Der er flere former for kompenserende læse- og skriveteknologier, som kan hjælpe dig med at komme igennem en uddannelse på lige vilkår med andre elever.

Vi har lavet en ordblindepakke med IT-hjælpemidler til dig som kan bestå af en eller flere af følgende hjælpemidler. Du aftaler hvilke med din læse- og skrivevejleder: CO-ORD og IntoWords. Find ordblindepakkerne længere nede.

IT-programmerne kan både installeres på PC og MacBook.

Du får instruktion af skolens læse- og skrivevejledere på skolen, når du skal installere og lære at bruge programmerne i ordblindepakken. Hvis dine it-hjælpemidler går i stykker eller ikke fungerer tilfredsstillende, skal du kontakte din læse- og skrivevejleder, som vil hjælpe dig i samarbejde med vores IT-afdeling.

Prøver og eksamen

Senest 1. februar skal du sammen med din læse- og skrivevejleder ansøge om at blive tildelt ekstra tid og/eller adgang til OCR (optisk tegngenkendelse) til skolens prøver og eksaminer. Det er din læsevejleder, der indstiller dig og orienterer dig om, hvor meget ekstra tid du kan blive tildelt i de enkelte fag på Rungsted Gymnasium.

Hvem er vi?

Louise Marie Ralfs (læse- og skrivevejleder): [email protected]

Rikke Andersen (læse- og skrivevejleder): [email protected]

Annette Jeppesen (studiesekretær): [email protected]

Hvor finder du os?

Læse- og skrivevejlederne kommunikerer med jer via Lectio. Når I holder møder, vil mødet fremgå i dit skema i Lectio.

Ordblindepakken

Læsevejledere

Louise Marie Ralfs (lm) Læsevejleder Biologi, Dansk
ra
Rikke Andersen (ra) Læsevejleder Dansk, Spansk