Dimission

RG Bæredygtighed

Vi er et udvalg, der arbejder på at skabe større fokus på bæredygtighed på RG – ​både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Vi i bæredygtighedsudvalget ser bæredygtighed som et centralt element i skolens værdier; globalt, socialt og udfordrende, og ønsker derfor at højne bevidstheden omkring bæredygtighed, så det derved bliver en naturlig del af vores hverdag.

Kontaktperson

Margrete Martos (lærer)