Dimission

RG – Klassiker

RG-Klassiker er RGs bogklub, hvor vi på tværs af årgange og klasser mødes en gang om måneden for at diskutere de bøger, vi er blevet enige om at læse sammen. Det er en mulighed for at bedrive lystlæsning frem for pensumlæsning.
Der er lærere med i klubben, men det er eleverne, der er den bærende kraft og energi ved møderne.
Eleverne har selv ansvaret for at anskaffe de bøger, der læses.

 

Kontaktperson:

Anders Biel (AB)