Dimission

RG – Skak

På RG har vi tradition for at spille skak. Hver mandag i frokostpausen møder nye og gamle elever hinanden over brættet, når RG Skakklub stiller op i Fællessalen. Både lærere og elever deltager, og uanset niveau kan alle komme forbi til et parti.

Skakklubben afholder turneringer efter skoletid to gange om året. Juleturneringen er åben for lærerdeltagelse, mens forårets RG-mesterskab afgøres mellem eleverne indbyrdes.

Til de elever, der ønsker større spilforståelse, tilbydes ekstra træning og undervisning i 5. modul én tirsdag om måneden. Hvis man skriver sig på skakklubbens medlemsliste, modtager man information om disse arrangementer.

Kontakt Anders Biel (AB) for optagelse i RG Skakklub.

Formand for skakklubben: Laurits 3b