Valgdebat mellem elever og politikere

I går har vi haft en fantastisk og deltagende valgdebat, hvor vi har haft én repræsentant for alle partierne ude på skolen for at diskutere emner, som eleverne selv har valgt.