Stort og varmt velkommen til de kommende 1.g’ere og deres forældre

Onsdag den 14. juni kl 17.00 var scenen sat, varmen skruet op af Moder Sol og Fællessalens indbydende toner lokkede alle de mange kommende 1.g’ere og deres forældre op til Stadion Allé 14. Her kunne der høres om de første dage på skolen i august, introforløb og -ture til valg af studieretning i oktober. Der blev også tid til at snakke om de forpligtende fællesskaber i relation til faglige ambitioner og elevlivet af skolens rektor Ruth Kirkegaard, elevambassadørerne og de pædagogiske ledere.