BIOTEKNOLOGI A • MATEMATIK A • FYSIK B

BIOTEKNOLOGI

Denne studieretning er for dig, der gerne vil vide mere om, hvordan vi kan anvende vores viden om levende organismers biologi og kemi til bæredygtige og nye løsninger af teknologiske problemer og samfundsmæssige udfordringer. Vi bruger Bioteknologi A til at forstå, hvordan vi kan forædle afgrøder med genteknologi og beskytte miljøet. Fysik B bidrager til forståelsen af bioteknologien f. eks. med ledningsevne i nerveceller, og hvordan øjet opfanger farver og stiller skarpt.

Du får en bred indføring i matematisk og naturvidenskabelig erkendelse og tankegang. Du laver eksperimenter i laboratoriet med biologiske, kemiske og fysiske emner, som understøttes af et grundigt kendskab til matematik, der understøtter databehandling på et højt niveau.

Vil du tone din studieretning i en mere innovativ og erhvervsorienteret retning, er Innovation C eller Erhvervsøkonomi C et muligt valgfag. Vælg Psykologi C eller Filosofi C, hvis du er interesseret i de menneskelige eller etiske konsekvenser af naturvidenskaben.