SAMFUNDSFAG A • ENGELSK A • VIRKSOMHEDSØKONOMI B

BUSINESS OG SAMFUND

Business og samfund kombinerer Samfundsfag A, Engelsk A og Virksomhedsøkonomi B, som giver dig fundamentet til at forstå, analyse og vurdere danske og internationale samfundsforhold og virksomheders økonomi, strategi og handlemuligheder i en globaliseret verden.

I Samfundsfag A kommer du til at arbejde med dansk politik, kommunikation, makroøkonomi og international politik. Samfundsfag A gør dig i stand til at deltage i den demokratiske debat. Samspillet mellem Samfundsfag A og Engelsk A styrker dine evner til at tale og skrive på et verdenssprog og forbereder dig på den globale verden.

I faget Virksomhedsøkonomi B er fokus på business og mikroøkonomi. Du lærer at afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi og identificere, formulere og løse problemer, der knytter sig til en virksomhedsøkonomiske forhold, det gælder såvel nyetablerede startups som etablerede virksomheder.