ENGELSK A • FRANSK A/TYSK A • SAMFUNDSFAG B

SPROG OG SAMFUND

I denne studieretning kommer du til at beskæftige dig med sprog i et dansk, europæisk og globalt perspektiv. Du arbejder med sprog i sammenhæng med medier og samfundsforhold, både her i Danmark og i verden, og du bliver god til at anvende sprogene i praksis, dér hvor de tales.

Sprogfagene supplerer hinanden godt. Der er stort spillerum for at tage spændende historiske eller aktuelle emner op i undervisningen, og med Samfundsfag får du værktøjer til at undersøge forskellige problemstillinger lokalt og i internationale sammenhænge.

Du kan f.eks. arbejde med feltundersøgelser af livsstil og ulighed i metropoler som Paris, London eller Berlin, eller du kan arbejde med f.eks. bæredygtighed. Men også emner som udviklingen af ungdomskultur efter 2. Verdenskrig kan være omdrejningspunkt for arbejdet med litteratur og kultur.