SAMFUNDSFAG A • MATEMATIK A

POLITIK OG ØKONOMI

I denne studieretning får du en stor viden om samfundet og værktøjerne til selv at foretage samfundsvidenskabelige undersøgelser. De to studieretningsfag supplerer hinanden godt. I samspillet mellem samfundsfag og matematik kan du undersøge statistiske sammenhænge, der omhandler samfundsfaglige problematikker som for eksempel ulighed, ligestilling, sundhed, økonomisk vækst og vælgeradfærd. Kombinationen af Samfundsfag A og Matematik A giver dig en fagpakke, som ruster dig til en bred vifte af videregående uddannelser.

I Samfundsfag A finder du data i statistiske databaser, der måske giver dig ny viden om sammenhænge i samfundet. Matematik A giver dig en grundig indføring i matematiske begreber, og du får matematiske kompetencer til at forstå en lang række emner i dybden. F.eks. kan de to fag i fællesskab bruges til at behandle økonomisk ulighed, statistik, opinions- og sundhedsundersøgelser.