Studieretninger

Samfundsvidenskab

Fem samfundsvidenskabelige studieretninger udbydes - heraf to delvist engelsksprogede

Naturvidenskab

Fire naturvidenskabelige studieretninger udbydes - herunder én delvist engelsksproget

Kunstnerisk

Musik udgør den ene hjørnesten i denne kunstneriske studieretning

Sproglig

Fire sproglige studieretninger udbydes - herunder én delvist engelsksproget